Izrabljena vozila.

Brezplačna oddaja vozila v razgradnjo.

Porsche Slovenija omogoča zadnjemu lastniku vozila brezplačno oddajo vozila v razgradnjo na pooblaščena zbirna mesta (http://www.eko-mobil.si/zbiralna_mesta). Lastnik ob oddaji izrabljenega vozila pridobi potrdilo o razgradnji, s katerim vozilo odjavi iz prometa. Na podlagi potrdila o uničenju vozila lahko na DARS oddate zahtevek za nadomestno vinjeto ter v primeru, da je vozilo še registrirano, povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest ter avtomobilskega zavarovanja