Meni
Zapri meni
Zapri

Nova merila za vrednosti porabe.

Bliže realni porabi: WLTP za jasnejše vrednosti porabe. Od septembra 2017 veljajo za nova osebna vozila na trgu in od septembra 2018 za nova lahka gospodarska vozila na trgu nove vrednosti porabe, ki so določene na podlagi novega standarda WLTP. Standard WLTP (WLTP je angleška kratica za »Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure« (slov. Globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila)) uvaja nov preizkusni postopek za določanje porabe goriva in emisij izpušnih plinov. Kaj to pomeni za vas in vaše gospodarsko vozilo Volkswagen, preberite tukaj.

Začni video

NEVC in WLTP: primerjava voznih ciklov.

Daljše vožnje, krajši časi mirovanja: standard WLTP uvaja nov preizkusni postopek za merjenje porabe goriva in vrednosti CO2 za posamezno vozilo. Tako različni so preizkusni postopki:

Cilji novega merilnega postopka.

Z voznim ciklom WLTP so parametri preizkusa za ugotavljanje porabe goriva in emisij izpušnih plinov opredeljeni na novo. Pregled prednosti:

Preglednost.

Dejansko povprečno porabo vozila je mogoče bolje oceniti. WLTP upošteva profil vožnje, ki je bliže vsakodnevnim razmeram kot dosedanji standard NEVC. NEVC namreč ustreza sintetičnemu laboratorijskemu preizkusu in v prvi vrsti služi za primerjavo različnih vozil, pri čemer ne zagotavlja realističnih podatkov o realni porabi. Medtem ko so bile vrednosti porabe do sedaj merjene v abstraktnih laboratorijskih pogojih, novi postopek zaradi izboljšanih parametrov preizkusa omogoča natančnejšo napoved dejanske porabe posameznega vozila. WLTP simulira realne pogoje pri vožnji, zaradi česar zagotavlja občutno bolj realistične rezultate.

Standardi.

Novi standard WLTP omogoča primerljivost rezultatov preizkusov na globalni ravni. Eden glavnih ciljev postopka WLTP je enotno določanje emisij izpušnih plinov in porabe energije za različne vrste pogona, npr. za bencin, dizelsko gorivo, stisnjeni zemeljski plin (CNG) in tudi elektriko. Vozilo istega tipa mora kjer koli na svetu pri pravilnem upoštevanju merilnega postopka s ciklom WLTP vedno dati enak rezultat testa. Zaradi te zahteve po primerljivosti so meritve v laboratoriju obvezne. Poraba goriva in emisije se v okviru dinamičnega voznega profila zanesljivo in reprezentativno merijo na preizkusnih valjih.

Varovanje podnebja

Bolj realistični podatki o porabi pripomorejo k doseganju mednarodnih podnebnih ciljev in manjši obremenitvi okolja. Zmanjšanje emisij CO2 je osrednja tema pri razvoju vozil. Postopek WLTP omogoča, da se na sledljiv način preverja upoštevanje mednarodnih usmeritev glede mejne vrednosti emisij CO2. Emisije CO2 se tako kot poraba goriva razlikujejo glede na model vozila. WLTP prinaša več preglednosti pri primerjavi porabe energije in emisij CO2 pri različnih vozilih. Izmerjene vrednosti so tako neodvisne od proizvajalca in tipa vozila. Praviloma so višje kot pri ciklu NEVC, zato je tudi pričakovati, da bo treba zaradi varovanja podnebja posamezne modele in njihove motorje izpopolniti.

Vprašanja in odgovori

Najpomembnejša vprašanja in odgovori o novih vrednostih porabe.

Kaj je vozni cikel?

Vozni cikel določa, pod katerimi pogoji se merijo poraba goriva in emisije CO2 posameznega vozila. Simulira karseda realistično povprečno vožnjo z avtomobilom. Da lahko proizvajalec v postopku pridobivanja homologacije in pri prodaji vozila navede primerljive vrednosti, vozni cikel določa okvirne pogoje, kot so temperatura ob zagonu, hitrost ali trajanje meritev.

Kaj je NEVC?

Novi evropski vozni cikel (na kratko NEVC; angl.: New European Driving Cycle oz. NEDC) je 1. 7. 1992 uvedla Evropska unija. Zagotavljal naj bi enotno merjenje emisij in porabe goriva ter poskrbel za boljšo primerljivost med vozili, ne odraža pa dejanske povprečne porabe posameznega vozila.

Kaj je WLTP?

S 1. septembrom 2018 je bil s postopkom WLTP predstavljen nov enoten cikel za nove modele v razredu lahkih gospodarskih vozil v EU in šestih sosednjih državah (Lihtenštajn, Islandija, Norveška, Švica in Turčija).

Kaj je EU6?

EU6 ali Euro 6 je trenutna emisijska stopnja za vozila, ki v Evropski uniji določa mejne vrednosti za emisije onesnaževal zraka.

Kakšna je razlika med postopkoma NEVC in WLTP?

Preizkusni cikel NEVC, ki ga je leta 1992 vpeljala Evropska unija, je zastarel, zato ne more reprezentativno ponazarjati individualnega povprečnega načina vožnje. Novi standard WLTP naj bi zagotavljal, da emisije in vrednosti porabe, izmerjene v postopku pridobivanja homologacije za posamezni model, ustrezajo vrednostim v realnih okoliščinah. Od standarda NEVC se razlikuje tako po postopku kot tudi po samem voznem ciklu.

Na novo opredeljeni parametri preizkusa so npr. večja prevožena razdalja, daljše trajanje posameznih voženj, krajši časi mirovanja vozila, višje povprečne hitrosti in upoštevanje dodatne opreme ter opcijskih rešitev za nadgradnje in predelave. Te novosti običajno povzročijo višjo porabo.

Od kdaj velja WLTP?

Novi cikel WLTP je zakonsko obvezen od 1. 9. 2017. Od septembra 2017 naprej morajo proizvajalci vozil vse novo uvedene modele osebnih vozil in motorje označevati s podatki o porabi in emisijah skladno s standardom WLTP.

Uredba WLTP za lahka gospodarska vozila se uporablja od 1. 9. 2018. Pri Volkswagen Gospodarskih vozilih so se od poletja 2018 ukvarjali s prilagajanjem novo predstavljenih modelov s homologacijo za osebna vozila in motorje. Modeli s homologacijo za osebna vozila so bili postopoma prilagojeni do 1. 9. 2018, modeli s homologacijo za lahka gospodarska vozila pa do 1. 9. 2019.

Od 1. 9. 2019 je treba pri vseh vozilih navesti podatke o porabi in emisijah skladno s standardom WLTP.

Ali WLTP velja tudi za električna vozila?

Da, tudi električna vozila je treba preizkusiti po novih pravilih WLTP.

Kaj WLTP pomeni zame?

Vrednosti, ugotovljene po postopku WLTP, naj bi bolj realno odražale porabo ter emisije CO2 in izpušnih plinov. To pomeni, da bo treba pri vozilih z motorjem z notranjim zgorevanjem morda navesti višjo porabo goriva in vrednosti emisij CO2, pri električnih vozilih pa nižje vrednosti dosega. Individualna izbira motorja in dodatne opreme prav tako vplivata na vrednosti porabe in emisij CO2. Odvisno od nacionalne zakonske ureditve lahko to pomeni višje davke zaradi emisij CO2.

Kako pri Volkswagen Gospodarskih vozilih uveljavljajo določila WLTP?

Modeli s homologacijo za osebna vozila so bili postopoma prilagojeni do 1. 9. 2018, modeli s homologacijo za lahka gospodarska vozila pa do 1. 9. 2019.

Ali se bo modelska paleta Volkswagen Gospodarskih vozil spremenila?

Ne, zaenkrat niso predvidene spremembe v modelski paleti. Posamezne modele in njihove motorje bo sicer treba izpopolniti za doseganje še višje učinkovitosti in vrednosti emisij skladno z določili, toda zaradi standarda WLTP posamezni modeli ne bodo umaknjeni iz ponudbe.

Ali obstajajo še drugi postopki?

Da, obstajajo. Na Japonskem (JC 08) in v ZDA (FTP 75) razvita vozna cikla za merjenje porabe in emisij izpušnih plinov se močneje osredotočata na specifične situacije v njihovem mestnem prometu. Za japonski vozni cikel je tako značilno pogosto ustavljanje in speljevanje, poleg tega se testiranje izvaja dvakrat: prvič je motor pri zagonu še hladen, drugič pa že ogret.

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen