Regeneracija v mirovanju

Prav za naše stranke z izrazitimi profili kratkih in pogostih voženj z nizkim številom vrtljajev je bila razvita regeneracija v mirovanju¹, ki lahko z optimiziranim krmiljenjem regeneracije dizelskega filtra za trdne delce pripomore k podaljšanju življenjske dobe komponent vozila. S tem je mogoče zmanjšati število obiskov servisa, vključno s časi, ko vozila ne morete uporabljati.

Dizelski filter za trdne delce, ki je vključen v postopek učinkovitega prečiščevanja izpušnih plinov, lahko svojo visoko učinkovitost ohrani le, če sežig filtriranih delcev v pretežno avtomatizirani fazi regeneracije poteka redno. Vendar pa se postopek regeneracije, ki traja več minut, pri izrazito kratkih voznih profilih pogosto ne more dokončno zaključiti. Tako se dizelski filter za trdne delce sčasoma lahko zamaši, zaradi nezaključenih faz regeneracije pa lahko pride do redčenja olja - stroški vzdrževanja pa se zato povečajo.

To težavo lahko prepreči premišljena funkcija regeneracije v mirovanju, saj omogoča, da po potrebi prek tipkovnice faze regeneracije ročno prestavite na kasnejši čas ali jih načrtno sprožite ob želenem času, hkrati pa vas obvešča o predvidenih fazah regeneracije oziroma fazah regeneracije, ki potekajo.

Za dodatne informacije se obrnite na partnerja za Volkswagen Gospodarska vozila.

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na sliki so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Za boljšo berljivost besedil smo v povezavi z osebami uporabili moško ali žensko slovnično obliko, ki pa se vedno nanaša nevtralno na oba spola. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO2. Postopek WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Trenutno smo zavezani posredovati informacije o vrednostih, izmerjenih v skladu z NEVC. Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so vrednosti NEVC za izračun DMV izpeljane iz vrednosti WLTP. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Zapri
Meni
Zapri meni
Zapri

Kmalu na voljo:
Novi Crafter

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen